0 Inne och ute // Hot or Cold

vit gerbera, björk, blommor och björk, white gerbera centerpiece, brich centerpiece
Vilka blommor och stilar är inne trendmässigt och vilka är ute? Det är en fråga jag ofta får. På den frågan finns det både långa och korta svar. Ett kort svar skulle kunna vara: Brudslöja var ute förut, men den är inne nu. Och gerbera (som var inne förut) är ute. Något som också är inne är kvistar, grenar, stammar, björk aka naturmaterial = utomhus = ute.
Ute är inne!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Which flowers and styles are hot trends? And what's out? That is a very common question, that people use to ask me. There are both long and short answers. The short answer could be: Baby's Breath was out before, but it's hot now. And gerbera (that was hot before) is out. Another thing that is hot is twigs, branches, trunks, birch aka natural materials = out(door).
Out is in!
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips