0 Lucka 8 // Number 8


För att öppna luckan, för musen över bilden.

Detta är en liten blomma, som vid första anblicken kan verka oansenlig. Men tar man sig tid att titta närmare, så upptäcker man att den är otroligt vacker. Tyvärr kommer den nog aldrig att bli någon primadonna, utan kommer att vara förpassad som utfyllnadsblomma.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

To open the "slot", move the mouse over the image.

This is a small flower. At the first glance it may seem insignificant. But if you look more closely, you discover that it's incredibly beautiful. Unfortunately, it will never become a prima donna, relegated to filler flower.Image 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips