0 Lucka 7 // Number 7

För att öppna luckan, för musen över bilden.

Dagens blomma är rätt speciell. Det finns inte många andra blommor som liknar den.
Jag kommer ihåg att jag hade den som favoritblomma alldeles i början av min floristutbildning. Sedan fick jag  upp ögonen för hur många andra blommor det finns. Och då insåg jag att jag kommer aldrig att kunna ha bara en favoritblomma. Denna blommas svenska namn används egentligen aldrig. Istället använder vi det latinska namnet, det låter ju mycket vackrare!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

To open the "slot", move the mouse over the image.

Today's flower is quite special. There are not many other flowers that look like it.
I remember that I had this flower as my favourite flower at the very beginning of my florist training. Then I discovered how many other beautiful flowers that exist. And I realized that I will never be able to have just one favourite flower. This Swedish name for this flower is never really used. Instead, we use the botanical name, that sounds much more beautiful!BON WEEKEND!


Images 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips