0 En florists verktygslåda - A Floral Designer’s Tool bag

Ett naturligt val - Gästinlägg av Christine de Beer

Alla hantverkare blir stolta och glada när du ger en komplimang för deras verktygslåda. Det är vår stolthet och glädje! Det tar ofta lika lång tid att bygga upp vår verktygslåda som att skaffa vår kunskap.
Jag älskar att prata med mina grannar på tävlingar om deras verktygsväskor. Det finns alltid en intressant historia och verktygslådan i sig säger en hel del om floristen. Vissa florister har flera stycken, andra bara ett bälte. Vissa har en box som fungerar som en stol eller en stege, medan andra har små vagnar på hjul. Innehållet är lika fascinerande. Förutom dom vanliga verktygen som finns att köpa, så hittar man ofta verktyg som antingen är gjorda av floristen själv eller modifieras på något sätt.

Min egen verktygslåga är egentligen en väska och fylld med saker som passa just mig och min stil. Jag är en disciplinerad packare. Det finns helt enkelt ingen plats för rostiga gamla eller oanvända saker. Jag packar alltid efter just det projekt som genomföras. Jag reser mycket lätt! Mina favorit verktyg som florist är:

Kershaw militärkniv
Det är skarp, hård, rostfri välbalanserad och har en bekväm vikt.
Sugrör
Jag använder tjocka sugrör för att stödja svagare stjälkar eller skydda band eller tråd från att förstöras eller rosta.
Jag gör även special anpassade provrör från sugrör. Jag föredrar att alltid ge blommorna någon form av vattenkälla, även när jag limma blommorna i en bräcklig armatur. Jag har massor av dessa sugrör "provrör" i min verktygväska. Dom är jättebra för blommor som dricker långsamt. Ett litet sugrör kan hålla en orkidéklocka vid liv i flera dagar.
Spruta
Sätt en tunn plastslang på en spruta (finns på apoteken för bl a att ge barn och husdjur medicin) och du får en flexibel mini-vattenkanna som kan användas för att komma åt att fylla på vattenrör på dom mest besvärliga ställen.
Nålar i torr oasis
Håll ordning på dina nålar genom att sätta dom i en bit oasis för torra material. Då slipper man vilsekommna nålar. Om man drar ut nålarna något ur oasisen, kan dom också fungera som en torkställning för blommor som limmas.
Hårclips
Små hårclips med klor är perfekta för att hålla detaljer på plats medan dom limmas eller fästs.
Japansk florist sax
Vacker och otroligt skarp. De klippa även de mest känsliga stjälkar rent och snyggt.
Trådar
Jag använder både dekorations- och konstruktionstråd. Jag gör även mina egna dekorativa trådar. Det tillför en skräddarsydd look för mitt arbete.
Tång
Tänger är ett måste i varje verktygsväska. Linda båda spetsarna av dina tänger med minsta plåster-pad sida, för att mildra effekterna på mjuka trådar. Plåster är också nummer ett i ett litet medicinkit så jag har alltid ett par extra i min väska.
Blomsterlim och bambuspett
Ingen verktygsväska är komplett utan lim! Använd spetten som applikatorer. När limmet på spett blir klibbig, rulla försiktigt bort spill från tyg, skinn, växtmaterial eller verktyg.

Det verkliga värdet av en stor verktygslåda mäts inte i pengar. Värdet beror på huruvida det passar den enskilda designern. Investera tid och energi på att utveckla din egen verktygslåa och packa endast utrustning som fungerar för dig och representerar vad du står för, som designer.
.
 Besöka gärna Christine på www.christinedebeer.ca och twitter @chris10debeer


--------------------------------------------------------------

A Natural Selection - Guest post by Christine de Beer 
Any craftsman will beam with happiness when you compliment their tool bag.  It’s our pride and joy!  It often takes as long to build up our tool bags as what it takes to acquire our skills.
I love asking my design neighbors at shows about their tool bags.  There is always an interesting story attached and the bag itself says a lot about the designer.  Some designers carry many boxes, others only a carpenter’s belt.  Some have a box that doubles as a chair or a stepladder while others have carts on wheels.
The contents are just as fascinating.  Look past the commercially available items and you will find those trusted tools that were either made by the designer or modified in some way.
My own bag is tiny and filled with things that I either make to suit my design style or treasure.  I am a disciplined packer.  There is simply no space for rusty old or unused stuff.  I even carry items in portion sizes and pack and repack some compartments depending on the project.  I travel extremely light! My favorite tools of the trade are:

Kershaw military knife
It is sharp, tough, rust proof, well balanced and a comfortable weight.
Drinking straws
I use thick straws to support weaker stems or protect ribbon or wire from spoiling or rusting.
I also make test tubes from drinking straws. I prefer not to design flowers dry and include some sort of a water source even when I glue flowers into a fragile armature.  I keep loads of these drinking straw “test tubes” in my bag.  It’s particularly suitable for slow drinking flowers.  One tiny straw tube will keep an orchid hydrated for days.
Syringe-tube
Fit a long thin plastic pype over the nozzle of a syringe to create a flexible watering hose that can be used to fill or top up water tubes in even the most awkward spaces.  It is also small and lightweight.
Pins in foam 
Pins stuck in foam keeps it from getting stuck in you when you rummage through your bag to find something. Pull the pins slightly out of the foam and the pin heads also serve as a drying rack for upside down flowers waiting to be glued.
Butterfly hairclips
Small butterfly hairclips make great claws to hold design details in place.
Japanese Florist Scissors
Beautiful and they snip even the most delicate stems cleanly.
Wire
I use both ornamental and engineering wire.  I also make my own decorative wires.  It adds a custom made and hand crafted look to my work.
Pliers
Pliers are a must in every tool bag. Wrap both the tips of your pliers with the smallest size plasters- pad side in, to cushion the impact on soft wires.  Plasters are also the first item needed for a medical kit so I keep a few extra in my bag.
Oasis Floral Adhesive and Bamboo skewers
No tool bag is complete without this glue!  Use skewers as applicators. When the glue on the skewer becomes tacky, dab and roll away glue spills from fabric, skin, plant material or tools.
   The real value of a great tool bag is not measured in money.  The worth lies in whether it suits the individual designer.  Invest time and energy in developing your own tool bag and pack only equipment that works for you and represents what you stand for, as a designer.
.
To see Christine’s tool bag in full with tutorials for the items mentioned in this post visit her online workbook www.christinedebeer.ca  You can also connect with her through twitter: @chris10debeerFoto christinedebeer.ca

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips