2 Hallå... Holmsunds Blommor // Hello... Holmsunds Flowers

Vilka är Holmsunds blommor? 
Holmsunds Blommor är en butik med ett glatt gäng som gillar att skapa och ge service utöver det vanliga till våra kunder. Tillsammans har vi många års floristvana och älskar vårt hantverk.
Butiken har ett väl utvalt sortiment av bra produkter och då avser vi snittblommor, växter, krukor, inredning, delikatesser, leksaker…

Hur skulle ni beskriva er blomsterfilosofi och stil?
- Vi gillar verkligen att utvecklas och följer med i utvecklingen. Vi jobbar med många stilar alltifrån modernt minimalistiskt till romantiskt och mer blommigt. Men på något sätt sätter vi ändå vår knorr på det hela.

Känns som att ni vågar prova nya saker och att experimentera, trots att butiken inte ligger i en storstad. Hur ser ni på det?
- Vi är kända för att ha buketter och dekorationer som, enligt våra kunder, inte finns i butikerna i stan (Umeå). På det sättet får vi även kunder från Umeå. Våra kunder är vana (bortskämda) med att alltid hitta något med det lilla extra hos oss. Eftersom många holmsundsbor pendlar in till Umeå så är det viktigt att vi profilerar oss och är spännande och uppfinningsrika, för annars skulle vi förlora kunderna till butikerna i stan. Nu blir det tvärtom i stället.

Vad är det mest spännande ni har gjort i blomsterväg?
- Det mest spännande vi gjort var alla blommor till Umeva under Vattenstämman i Umeå. Och före det var det EU-mötet i Umeå. Här i Holmsund förekommer inga stora event och därför är det en stor nackdel för oss att vi inte finns inne i Umeå. Scendekorationer, bröllop och personliga dekorationer är alltid roligt och inspirerande.

Var hittar ni inspiration?
- På bloggar, facebook – både svenska och också många utländska. Tidningar, naturen, av varandra och inspirationskurser.

Har ni något tips och råd till andra butiker som inte ligger "inne i stan", utan i mindre samhällen eller rent av ute på landet?
brudbukett höst röd orange rosor dahlia chokladblomma, autumn wedding bouquet red orange roses cosomos dahlia- Att våga gå sin egen väg. Utnyttja sociala medier. Skapa bra kundkontakter. Välja ett sortiment av varor där det mesta inte finns i butiker i närheten, för att få en egen profil som gör att butiken blir intressant att besöka. Det är en tuff kreativ bransch. Det gäller att orka och vara beredd att jobba mer än många andra och då även under högtider.

Något ni vill tillägga?
- Butiken kommer, pga ålderskäl, någon gång under närmaste året/åren att vara till salu. Önskar att jag vore 40 och kunde fortsätta i 25 år till. Kanske någon som läser detta blir intresserad att överta butiken?

Besök gärna Holmsunds Blommors blogg holmsundsblommor.blogspot.com!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
-

What is Holmsund's Flowers?
- Holmsunds Flowers is a flower shop located in the very north of Sweden. We are a happy bunch of floriss who like to create and provide extraordinary service to our customers. Together we have many, many years of experience and love our craft.
The store has a well-selected range of quality products and such as cut flowers, plants, pots, decorating, treats, toys ...

How would you describe your floral philosophy and style?
- We really like to evolve and keep up with trends. We work with many styles from modern minimalist to romantic and more floral. But somehow, we always add our own twist to it.

You seem to try new things and experiment a lot, even though the shop isn't located in a big city. How is that?
- We are known for having bouquets and decorations, according to our customers  that's not available in the shopsd in town (Umeå). This way, we also have customers from Umeå. Our customers are used to find something with an extra twist in our shop. Because many people in our village work in Umeå so it's important that we have a strong profile, that we are exciting and inventive, otherwise we would lose our customers to the shops in town. But right bow it's the opposite around.

What is the most exciting thing you have done flower wise?
- The most exciting thing we've done was all flowers to Umeva for the Water Meeting in Umeå. And before it was the EU meeting in Umeå. Here in Holmsund there are no big events. It's a big disadvantage for us that we're not located in town. We like to do things like decorations for stage, wedding and very personal decorations.

Where do you find inspiration?
- On blogs, Facebook - both Swedish and international. Magazines, the nature, each other and courses.

Do you have any tips and advice to other flower shops that are not "in town", but in smaller communities or even out in the country?
- Dare to go your own way. Use social media. Create good contact with your customers. Select a range of products which are not available in any other shop nearby, that will strengthen your profile and make the shop worth visiting. It's a tough but creative industry. You need to be strong and prepared to work harder than many others, even during the holidays.

Anything you want to add?
- The shop will, because of high age, sometime during the coming year / years be on sale. Wish I were 40 again and could continue for another 25 years. Maybe someone reading this would like to buy the shop?

Visit Holmsunds Flower's blog on holmsundsblommor.blogspot.com!
white wedding bouquet brunia white nerine pine cones, brudbukett kottar
2 kommentarer :

  1. Jag älskar deras blogg! Finner alltid inspiration och idéer där tack vare deras annorlunda och lekfulla stil.

    SvaraRadera
  2. Instämmer med Josephine, väntar med spänning och nyfikenhet på nya inlägg i deras blogg.
    Jessica - Tidaholm

    SvaraRadera

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips