0 Tips: hur man får hundkex att hålla bättre // Tips: How to make Queen Anne's Lace Last Longer

hundkex, hur man får hundkex att hålla, queen anne's lace, how to make queen anne's lace last longer

Hundkexen är här i massor!
Jag älskar hundkex - i allting, till allting. De är söta både till utseendet och doften och så dröser de stardust. Men det verkar som att hundkex har rykte om att inte vara så hållbar. Många som jag pratat med säger "Men de slokar ju bara!" 

Så här kommer 3 tips om hur jag får mina hundkex att hålla:
• Snitta med vass kniv! Det kan man ju inte tjata för mycket om.
• Ta bort alla bladen. Växten lägger all energi till att dra vatten till bladen och sedan finns det ingen kraft kvar att dra vatten till blommorna. Om man vill ha bladen med, ta först av dem från blommorna och sätt dem sedan för sig i vasen.
Låt inte vasen stå i direkt solsken.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Wilsd Queen Anne's Lace are here in masse!
I love Queen Anne's lace! They are sweet both in appearance and scent and they drop stardust. But it seems like they have a reputation of not being very long lasting. Many people I talked to said "But they droops's so quickly!"

So here are 3 tips on how I make my Queen Anne's Lace last:
 Cut them with a sharp knife! This is just so important.
 Remove all the leaves. The flower puts all its' energy to absorb water to the leaves and then there's no energy left to get some water for the flowers. (If you want to keep the leaves, first remove them from the flowers and then put them separate in the vase.)
 Keep the vase out of direct sunlight.

Foto emelie ekborg svenskablomsterbloggar.se

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips