1 Featured Desingers: Niina Minkkinen

För svenska, scrolla ner!

She teaches floral design, is the presedent of the Association of Finnish florists and the Qualification Committee of Floristry. And so she won silver in the European Cup 2011 in the Czech Republic. Today you get to meet Niina Minkkinen from Finland
.
How did it all start? Why did you become a floral designer?
 - In the first place I chose gardener studies because it seemed like a good way to express creativity and it also offered a possibility to work with my hands. During the gardener studies I didn’t find flower design interesting at all. Later after graduating I became interested in florist’s work. I worked in several flower shops and I realized that flower design was what I wanted to dedicate to. Flower design proved to be much more than arranging flowers. By then I had no idea that I would end up teaching, competing and publishing articles about flower design
So, have I learned something? Yes, never say never!!!

Where do you find inspiration?
- There is not just one source of inspiration for me. I get inspirations from everything. Different materials, peoples, places or art inspire me most. We are surrounded by a beautiful nature, which is full of shapes, lines, and surfaces, so I often find inspiration there as well.
I'm on an expedition in the world of flowers and materials. From very ordinary materials there can be found a lot of new dimensions and it fascinates me a lot.

How would you describe your style?
- My own style is more minimalistic, I like to reduce things when it is possible.

Highlights in your career?
- Europa Cup 2011 in Havirov! (See Niina's incredible bridal design here.)

What is a typical/normal day like for you?
- Typical day for me is when I go to teach or make plans and preparations for the workshops and demonstrations.
I teach flower design and material knowledge for adults in Sastamala Municipal Education and Training Consortium and I have also workshops and demonstrations in Finland and in Europe. At the moment I have also big responsibility as a president of Finnish Florists’ Association as well as president of Qualification Committee of Floristry (in Finland). So very often, after work, I spend a couple of hours taking care of these businesses.

Do you have any advice for new/young desingers?
- You must be hard working, nothing comes for free! This is not just art; this is good craftsmanship and material knowledge.

And finally, what's your favourite flower?
- I don’t have favorite flower or colour. I just love them all!


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hon undervisar i blomsterbinderi, är ordförande i Riksförbund för finska florister och i Kvalitets kommittén för florister i Finland. Och så tog hon silver i EM i blomsterbinderi 2011 i Tjeckien. Idag ska ni får träffa Niina Minkkinen från Finland.


Hur började det? Varför blev du florist och floral designer?
 - Först valde jag att bli trädgårdsmästare, eftersom det verkade som ett bra sätt att uttrycka kreativitet och få möjlighet att arbeta med mina händer. Under trädgårdsmästaren studierna var jag inte allsintresserad av blomsterdesign. Senare, efter examen, blev jag intresserad av floristyrket. Jag jobbade i flera blomsterbutiker och jag insåg att blomsterdesign var det jag ville syssla med. För mig visade sig det innebära så mycket mer än arrangera blommor. Då hade jag ingen aning om att jag skulle komma att undervisa, tävlar och publicera artiklar om blomdesign
Så, har jag lärt mig något? Ja, man ska aldrig säga aldrig!

Var hittar du inspiration?
- För mig finns det inte bara en källa till inspiration. Jag får inspiration från allt möjligt. Olika material, människor, platser eller konst inspirerar mig mest. Vi är omgivna av en vacker natur, som är full av figurer, linjer och ytor, så jag får ofta inspiration därifrån också.
Jag är på en expedition i en världen av blommor och material. I helt vanliga material kan man hitta helt nya dimensioner och det fascinerar mig mycket.

Hur skulle du beskriva din stil?
- Min egen stil är mer minimalistisk, jag gillar att reducera saker när det är möjligt.

Höjdpunkter i din karriär?
- Europa Cup 2011 i Havirov! (Se Niinas otroliga brudbukett här.)

Hur ser en typisk dag ut för dig?
- En typisk dag undervisar jag eller planerar och förbereder för seminarier och demonstrationer.
Jag undervisar i blomsterdesign och materialkunskap för vuxna i Sastamala Kommunal Utbildning Consortium och jag har även workshops och demonstrationer i Finland och runt om i övriga Europa. Just nu har jag också stort ansvar som ordförande i Riksförbund för finska florister och i  Kvalitets kommittén för florister i Finland. Så ofta spenderar jag ett par timmar, efter jobbet, med att ta hand om dessa uppdrag.

Har du några råd till nya / unga desingers?
- Du måste arbeta hårt, ingenting är gratis! Detta är inte bara konst, det är gott hantverk och materialkunskap.

Och slutligen, vilken är din favorit blomma?
- Jag har inte favorit blomma eller färg. Jag älskar dem alla!
Foto R. Schimm, Arseiy Gorbovkow, Vesa Kalervo Ekholm

1 kommentar :

  1. Hej hopp! Åhh, blommor, själv bor jag i Norra Polcirkeln men just innan odlingsgränsen blir svår, så här frodas blommorna. Kanske inte precis alla orkar som hos er söderöver, men nästan:) Kikar vidare runt hos dig lämnar ett spår och hoppas du vill göra detsamma. Allt gott!

    SvaraRadera

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips