1 Hallå... Blombyrån Nyfiken Grön // Hello... Blombyrån Nyfiken GrönVilka är ni?
- Pionjärer med fingrarna i jorden och tankarna i konceptuella lösningar - i det spannet finns vi. Kräsna blomster-konnässörer. Vi är nördiga på omvärlds-bevakning och ser alltid till att våra kunder får "top notch".

Vad är Blombyrån Nyfiken Grön?
Blombyrån Nyfiken Grön är en kreativ upplevelsebyrå. En summa av våra erfarenheter, vår fantasi och idéer, vårt kunnande och våra ambitioner. Vi rör oss mellan företagsevent, branding, set design, bröllop, medvetna privatkunder och konst. Har kunden ambitioner och vågar så är vi rätt samarbetspartner.

Hur tror ni era olika bakgrunder påverkar er som florister?
- Det gör att vi vågar ta ut svängarna, influeras på ett annat sätt och att vi tänker utanför den ökända boxen. Camilla Ek är entreprenör, scenograf och har en unik fingertoppskänsla. Marie Carlqvist är kommunikatör och konstnärlig.

Har ni en traditionell blomsterbutik, show room eller by appointment only?
- Vi har nu under två års tid arbetat lite hemligt. Men nu har vi fått ett erbjudande vi inte kan tacka nej till. Nya lokaler på Östermalm i ett för blomster-branschen helt nytt koncept. Öppnar någon gång i maj 2013.Hur skulle ni beskriva er blomsterfilosofi/stil?
- Okomplicerat, avslappnat, naturligt och med vördnad för materialet.

Vad är det mest spännande/roligaste ni har gjort i blomsterväg?
- Vi har många såklart efter 10 år tillsammans. Alla våra kunder ligger oss varmt om hjärtat, vilket säger mycket om fina samarbeten. Sedan brinner vi för vårt fotokonstprojekt med ett otal plåtningar som är helt osannolika. Glädjen är när det hela nu tar form och att det äntligen blivit den produkt vi velat se. Dessutom förstår vi att livet är komplext, t ex begravningar när för unga människor dör och vi kan hjälpa med att på vårt sätt beblomstra är det finaste sköraste mest delikata vi gör. Kärlek är också superviktigt och bröllop vi arbetat med på Gröna Lund, Krägga, Häringe slott, Uppsala botaniska, Högberga gård, Fjäderholmarna och Millesgården med flera har verkligen berikat oss och fått oss att skratta. Det här är dagar när vi fått arbeta på plats med brudparen och personal. En helt magnifik ynnest. Och det klart det känns smickrande när några av våra största svenska varumärken gärna vill arbeta med oss. Det tycker vi känns stort och det får oss att se ödmjukt på framtiden.

Se hela det magiska bröllopet på Style me pretty! // See the whole wedding on Style me pretty!
Slutligen... 
- Blommor kostar. Detsamma gäller kreativitet. Blommor lyfter och skapar en hel känsla. Kreativitet växer inte på träd.

Besök gärna Camilla och Maries blogg nyfikengron.blogspot.se

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Who are you?
- Pioneers with soily fingers and lots floral ideas and solutions - that's us. Discerning floral connoisseurs. We are fussy about business intelligence and always makes sure that our clients get "top notch".

What is Blombyrån Nyfiken Grön?
Blombyrån Nyfiken Grön is a creative communications bureau  A sum of our experiences, our imagination and ideas, our expertise and our ambitions. We are doing corporate events, branding, set design, wedding, conscious private clients and art. If the client have ambitions and dare we are the right partner.

How do you think your different backgrounds affect you as florists?
- Our different backgrounds allow us to dare to a little bit more, get influenced in a different way and it makes us think outside the box. Camilla Ek is an entrepreneur, set designer, and she has a unique flair. Marie Carlqvist is a communicator and artistic.

Do you have a  flower shop, showroom or by appointment only?
- We have spent two years working a in secret. But now we've had an offer we can't refuse. In May we will open up in new premises in Östermalm, Stockholm, with a for the floral industry completely new concept. 

How would you describe your floral philosophy / style?
- Uncomplicated, relaxed, natural and with reverence for the material.

What is the most exciting moment in your floral career?
- After 10 years together, we have plenty og special moments. All our clients remain close to our hearts, which means there have been many great collaborations. Since we are passionate about our photography project with numerous shoots that are completely implausible. We are very happy that its now coming together, and finally becames the product we wanted to see. Furthermore, we understand that life is complex, such as funerals. When young people are dying, we try to comfort with the flowers. That's the finest, most fragile and most delicious we things we can do. Love is also very important and the weddings we have worked with on Gröna Lund, Krägga, Häringe Castle, Uppsala Botanical, Högberga Gård, Fjäderholmarna and Millesgården have really enriched us and made us laugh. These are days when we had to work on site with the couples and staff. A true blessing. And of course we are very honured and flattered that some of the biggest Swedish brands are keen to work with us. It makes us look humbly on the future.

Finally ...
- Flowers costs! As well as true creativity. Flowers can lift anything and can creates a whole feel!

To find out more about Camilla and Marie, please visit their blog nyfikengron.blogspot.se
Foto Birgersdotter, finest,se, Blombyrån Nyfiken Grön, 2Brides

1 kommentar :

  1. Helt fantastiskt. Önskar Blombyrån en blomstrande framtid. Särskilda kramar till Marie.

    SvaraRadera

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips