3 Amaryllis, tulpaner & pioner // Amaryllis, Tulips & Peonies

Brudbukett och tärnbukett i härligt aprikost!
Amaryllis, rosor, tulpaner, pioner, ranunkler och callor. Jag vet att en del florister gnäller över att man inte ska blanda blommor från olika säsonger, som t ex amayllis (vinter/vår), tulpaner (vinter/vår) och pioner (sommar). Men det struntar jag i, är det vackert så är det! Dessutom känns det där nästan inaktuellt i och med att de flesta blommor som säljs i blomsterbutiker är odlade i växthus eller importerade.
Är det vackert så är det!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bridal bouquet and bridsmaid's bouquet in lovely peachy colours!
Amaryllis, roses, tulips, peonies, ranunculus and callor. I know that some florists complain and say that you shouldn't mix flowers from different seasons, such as amayllis (winter/spring), tulips (winter/spring) and peonies (summer). But I don't care, if it's beautiful it's beautiful! And nowadays it feels almost an irrelevant discussion because most flowers sold in florist shops (here in Sweden) are grown in greenhouses or imported.
Is it beautiful it is!
Bildkälla weddingchicks.com

3 kommentarer :

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips