0 Lucka 6 // Number 6För att öppna luckan, för musen över bilden.

Som ni säkert har förstått vid det här laget så kommer alla blommorna i adventskalendern ifrån omröstningen av våra favoritblommor, som vi gjorde i höstas. Vi kör i omvänd ordning, så på julaftonen får vi reda på vilken blomma som är den absoluta favoriten. Har ni missat någon lucka, så hittar ni alla luckorna i högerkolumnen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

To open the "slot", move the mouse over the image.

As you might have understood by now, all the flowers in the Advent calendar are from the survey about our favoruite flowers, as we did earlier this autumn. But we do it backwards, so on Christmas Eve we get to know which flower that is the absolute favourite. If you have missed any of the "slots",  you will find all the numbers in the column on you right side.Image 1 / 2 / 3 / 4 /5 / 67 / 8

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips