0 Lucka 19 // Number 19

För att öppna luckan, för musen över bilden.

Dagens blomma är ytterligare en personlig favorit. Hur många favoritblommor kan man egentligen ha? Uppenbarligen många. För varje årstid har jag ett helt gäng och så varierar det lite från år till år. Men bakom lucka 19 hittar vi i alla fall den blomma som kommer på 6:e plats, bland våra favoritblommor.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

To open the "slot", move the mouse over the image.

Today's flower is another personal favourite. How many favourite flowers can you really have? Apparently many. For each season, I have a whole bunch and sometimes it varies a little from year to year. But behind the today's slot we find the flower that's on the 6th place of our favourite flowers.
Images 1 / 2 / 3 / 45  / 6 / 7 / 8

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips