0 Lucka 12 // Number 12

För att öppna luckan, för musen över bilden.

Dagens blomma är kärleksblomman nummer 1! 
Den är även Storbritanniens nationalblomma och har gett namn åt ett krig. Det är en av de allra första blommorna som började odlas enbart för sin skönhet och den är en av de första snittblommorna.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

To open the "slot", move the mouse over the image.


Today's flower is the love flower number 1! 
It's also the UK's national flower and it has named a war. It's one of the very first flowers that was grown only for its beauty and is one of the first cut flowers.Images 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips