0 Featured Designers: Björn Kroner

Han har jobbat som florist i Boston och tävlat i VM i Shanghai. Idag är han ett av de hetaste namnen i blomstervärlden - Björn Kroner från Tyskland

Hur kom det sig att du blev florist?
- I 8:e klass i skolan skulle vi göra praktik på en arbetsplats som vi valt. Jag gjorde min praktik i en blomsteraffär och därefter bestämde jag mig för att gå en lärlingsutbildning för att bli florist.

Var hittar du inspiration?
- Min inspiration kommer från olika saker och platser. Jag inspireras av unga konstnärer, mode och inredning ... det finns så många olika material och tekniker där ute som inspirerar mig.

Hur skulle du beskriva din stil?
- Ja, beskriva min stil, bra fråga. Jag tror att någon som känner mig väl, borde svara på det. Folk säger ofta jag låter blommorna flyga i mina arrangemang och att jag använder olika tekniker och material.

Höjdpunkter i karriären?
- Den största höjdpunkten i min karriär var när jag deltog i VM i Shanghai, 2010 och slutade på femte plats. Det var en fantastisk upplevelse. Att få träffa alla dessa olika designers från olika nationer och att känna passionen  för blomsterdesign från dem alla.

Hur ser en vanliga dag ut för dig?
- Jag har nästan inga vanliga dagar, är mitt jobb så varierande. Ena dagen måste jag förbereda en dekoration till något event och dagen därefter har jag en demo hos någon blomstergrossist ... eller så sitta jag framför datorn, med kontors grejer. ... Alla dagar är olika.

Har du något råd till nya och unga florister?
- Gå ut och älska det du gör och var stolta över dig själva. Vi har ett fantastiskt jobb. Om du har chansen, bli assistent till någon framgångsrika florist och hjälp till vid demos eller vad som helst, kör på! Tävlingar hjälper dig också att hitta din egen skala och att komma vidare.

Favoritblomma?
- Varje årstid har sin skönhet. Jag har ingen specifik blomma.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

He worked as a floral designer in Boston and competed in the World Cup in Shanghai. Today he is one of the most sought after designer in the floral world - Björn Kroner from Germany. 

How did it all start? Why did you become a floral designer?
- In class 8 in school we had to do practical training at a workplace we had chosen. I did mine in a flower shop and from there on I decided to make an apprenticeship as a floral designer.

Where do you find inspiration?
- My inspiration comes from different aspects. I like young artists, fashion and interior design ... there are so many different materials and techniques out there that inspire me.

How would you describel your style?
- Well, describe my style, good question. I think somebody who knows me well, better answer this. People often say I let the flowers fly in my arrangement and that I love to use different techniques and materials.

Highlights in your career?
- I think the biggest highlight in my career was when I attend at the World Cup in Shanghai, 2010 and ended on the fifth place. It was an awesome experience to get together with all these different floral designers from different nations and to feel the passion and emotions for floral design from all of them.

What is a typical day like for you?
- I really don´t have a normal daily base, my job is so different. One day I have to prepare a event decoration and the next I have a demonstration at a floral wholesaler ... or even sit in front of the computer, doing office stuff. ... Every day is different.

Do you have any advice for new and young desingers?
- Young floral designers - go out there and be passionated about what you are doing and be proud of yourselves. We have a wonderful job. If you have the chance, assist other floral designers fors demo or whatever, go for it. Competitions help you to find you own scale and to go further.

Favourite flower?
- Every season has its own beauty. I am not really fixed on a specific flower.


Design Björn Korner Foto Thomas Knieps, Peter Johann Kierzkowski, Thomas Rusch, Fusion Flowers

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips