2 Dukning på stranden - Oysters on the Beach

© Emelie Ekborg svenskablomsterbloggar,se
Ostron på stranden i solnedgången!
Ett av sommarens bästa minnen. Enkel och spontan dukning på skifferplattor med blå hortensia, hundkex, vass och strandkål. Ingen kräftskiva för mig i år, men jag nöjer mig så mycket hellre med ostron på stranden!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Oysters on the beach at sunset!
One of  the best memories this summer. Simple and spontaneous table setting on slates with blue hydrangeas, Queen Anne's Lace, reeds and sea kale. No crayfish party for me this year, but I prefer oysters on the beach so much more!Foto emelie ekborg svenskablomsterbloggar.se

2 kommentarer :

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips