0 Lastbil med blommor // Truck with Flowers

bil med blommor, bil med blomsterdekorationer, bildekorationer bröllop
Har en lastbil någonsin sett mera inbjudande ut?
Full med rosor och olivkvistar! 
Där hade jag mycket väl kunnat tänka mig att åka flak.

-----------------------------

Have a truck ever been more inviting?
Full of roses and olive branches! With a truck like this, 
I would actually consider going back there.Foto Kathy Santilli

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips