0 Sarah Bernhardt

sarah bernhardt, rosa pion, pion sarah bernhardt
Kvinnan som har gett namn åt en av världens mest populära pioner!
Sarah Bernhardt 1844-1923, fransk skådespelerska som blev världsstjärna.
Sarah Bernardt - 1 kvinna, 1 pion = båda nästan lika världsberömda!
-------------------------
The woman behind the name of one of the world's most popular peonies!
Sarah Bernhardt 1844-1923, French actress who became world-renowned.
Sarah Bernardt - 1 female, 1 peony = both almost as famous!
Bildkälla operagloves.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips