0 Säga nej - Say No


Att våga säga nej, det är en konst. 
Något som många måste lära sig. Inget som alltid kommer automatiskt vi rätt tillfälle. I alla fall inte för mig. Jag har fått lära mig. För visst är det tufft många gånger och man hade gärna sluppit undan med att säga ja, eftersom det känns lättast för stunden. 
Fast efteråt känns bra för man vet att man har gjort rätt. Det är heller inte alltid lätt att se när man ska säga nej. Jag har sagt nej till anställningar och erbjudanden. 
Men svårast är det nog att säga nej till en kund. 
Men jag måste kunna stå för det jobb som kunden vill att jag ska utföra.
 Kan jag inte det är det inte rättvist varken mot mig eller mot kunden. 
Och ibland vet man att förutsättningarna inte är dom rätta för att det ska bli ett bra resultat. Men man kan ju ändå ibland inte låta bli att tänka, vad hade hänt om jag sagt ja?

                                          


Daring to say no, it's not easy. 
Something that many people have to learn. Nothing that we will always do automatically at the right time. At least not for me. But I've learnt. 
Many times it's tough and we would have liked to get away with saying yes, because it's easiest for the moment. But afterwards it feels good and you know you have done right. It's not always easy to see when to say no. I have said no to employment and offers.
But most difficult is to say no to a customer. 
But I have to answer for the job that the customer wants me to do. 
Is it something I can agree with? If not it would not be fair to yes, either to meself or to the customer. And sometimes, you know that the conditions are not good enough to get a good result. But sometimes you can't help thinking, what would have happened if I said yes?
Foto acreativemint

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips