0 Att göra en blomma - Make a Flower


Att göra blommor och att göra med blommor, är väldigt stor skillnad. 
Dom flesta av oss florister är bara bra på att göra med. 
Men Andreas Verheijen är även bra på att göra blommor. 
Här har kan konstruerat 2 olika blommor. Men frågan är hur många blommor som egentligen är inblandade. 
Vilka olika blommor ser du delar från?


                                         

Creating flowers and creating with flowers, is a huge difference. 
Most of us floral designers are only good at creating with. 
But Andreas Verheijen is also good at creating flowers itself. 
Here is two constructed  flowers. But the question is how many flowers are actually involved. What flowers do you see parts from?
Foto andreasverheijen.com, jan willem kaldenbach, wendelien daan

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips