2 Intervju med Zita Elze-Interview with Zita Elze

Hon föddes i Brasilien, har studerat i Frankrike och Tyskland, men nu har hon sin blomsteraffär och bas strax utanför London. För Chelsea Flower Show 2011, skapade floral designer Zita Elze en fantastisk klänning broderad med riktiga blommor.

Hur kom du på idén till dina blomsterklänningar?
När jag var barn älskade jag att titta på min moster brodera vackra klänningar för små flickor. Hon var så fantastiskt med vad hon gjorde! Denna bild var och är fortfarande väldigt levande för mig. Hennes känsla för detaljer var fascinerande. Jag kan inte sy, så en dag bestämde jag mig för att brodera med blommor istället.
      Hur många olika klänningar 
ingår i kollektionen?
Hittills har jag designat fem klänningar. En ställdes ut på Saatchi Gallery 2010 och en annan presenterades på Chelsea Flower Show förra året.

Berätta lite om arbetet med klänningarna!
Livet är tungt broderad och jag använder olika material för att skapa släpet, t.ex. skelett blad, stipa gräs eller så broderar jag helt enkelt tyget med själva materialet.

Som florister är vi naturligtvis mycket intresserade om tekniken bakom din blommiga brodyr.
Det finns inte så mycket teknik bakom faktiskt. Det är bara att limma materialet på tyget. Hemligheten är vad och hur du sätter ihop för material och blommor för att skapa något som är vackert och rörande.

Ungefär hur lång tid tar det att göra en klänning?
Det är mycket tidsödande. Släpet tar ca 5 dagar och livstycket tar 2 dagar att göra.

Hur väljer du blommor och material?
Jag använder små huvuden av snittblommor. Men jag använder också mycket växtmaterial eftersom det kan vara svårt att hitta intressant struktur i snittblommor och jag behöver en mängd olika material för att skapa en textur och känsla.

Har någon beställt en klänning för ett riktigt bröllop?
Jag har en klänning på beställing för ett bröllop som kommer snart. Men än så länge har majoriteten av broderiarbetena varit för mindre saker som slöjor, skärp och väskor.

Var hittar du inspiration?
Inspiration kommer till mig genom olika kanaler och känslor är en sådan viktig kanal. Eftersom jag ofta får frågan om detta har jag utvecklat olika kurser i ämnet på min nya skolan, Zita Elze Design Academy, för att hjälpa elever att  upptäcka och släpper sin egen kreativitet. Vi har en 3-dagars kurs, "Concept & Design", som fokuserar enbart på att hitta inspiration från känslor och omvandla den till en kreativ och mycket personlig design. Floristelever får många gånger lära sig alltför många regler som sedan begränsar deras kreativitet och resultera i konstruktioner som har en stel, teoretisk känsla. Vi vill få våra elever att går utöver reglerna. Hemligheten med bra design är att låta själen lysa igenom.                                                   


She was born in Brazil, studied in France and Germany, but now has her flower shop and base just outside London. For the Chelsea Flower Show 2011, floral designer Zita Elze created a stunning dress of flowers.

How did you come up with the idea about the floral embroidery dresses?
When I was a child I loved to watch my aunt embroidering beautiful dresses for little girls. She was so amazing with what she did!  This image was and still is very vividly in my mind. Her attention to detail was spell-binding. I cannot sew, so one day I decided to embroider with flowers instead.

How many different dresses are included in the collection?
So far I have designed five dresses - one was exposed at the Saatchi Gallery in 2010 and another one was presented at the Chelsea Flower Show last year.

Pls, tell us a little bit about the work?
The bodice is heavily embroidered and I use different materials to create the trains, e.g. skeleton leaves, stipa grass or I simply embroider the fabric material itself.

As florists we are of course very interested about the technique behind the floral embroidery.
There is not much behind the technique. It is just gluing material onto the fabric. The secret is what and how you put it together to create something that is beautiful and touching.

How long time does it take to make one dress?
It is very time consuming. The trains take around 5 days and the bodice takes 2 days to make.

How to choose the flowers and materials?
I use small heads of cut flowers but I also use a lot of plant material as it is difficult to find interesting grains in cut flowers and I need a wide variety of materials to create the textural feel.

Has anyone ordered a dress, for a real wedding?
I have a dress ordered for a wedding coming soon, but so far the majority of the embroidery work has been for smaller pieces like veils, sashes, and bags.

Where do you find inspiration?
Inspiration comes to me from different avenues, emotion being an important one. As I am often asked about this, I have developed courses at my new school, the Zita Elze Design Academy, to help students discover and release their own creativity. In fact, we have a 3-day course, “Concept & Design,” which focuses solely on this approach to finding inspiration from emotions and transforming it into a creative and very personal design. Floristry students are taught too many rules which only limit their creativity and result in designs that have a stale, academic feel to them. We make our students go beyond the rules.  The secret of great design is to make one’s soul shine through.


Photo zitaelze.com

2 kommentarer :

 1. Hej Emelie

  Vilken fin intervju. Jag är gillar hennes känsla för blommor. Hennes själsliga blomsterfilosofi som når en högre nivå. " beyond the rules".

  Tack för idag. :)
  Sanna

  SvaraRadera
 2. Ja, jag håller också med om att mycket är stelt idag. Man måste absolut lägga ner sin själ i varje arbete o som sagt låta den lysa igenom! //Emelie

  SvaraRadera

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips