0 Same, same but (not that) different

Lika som bär, skulle man ju kunna säga. Julbär...
På översta bilden har Geert Pattyn delat stjälkarna på amaryllis,
och låtit den krulla ihop sig i en fiskskål.
På nedre bilden har Moneik Vanden Berghe gjort samma sak,
fast med två amazonliljor.
                            


The top image Geert Pattyn splited the stems of amaryllises,

and let them curled up in a fish bowl.
On the lower image Moneik Vanden Berghe has done the same thing,
but with two Amazonian Lilies.
Foto geertpattyn.be, cleome.be

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips